loading

1-  ALERJİK HASTALIKLAR

 • Besin alerjisi
 • Atopik dermatit
 • Ürtiker
 • Anafilaski
 • İlaç alerjisi
 • Bronşiyal astım
 • Allerjikrinit

2-  BESİN ALERJİSİ

 •  Besin alerjisi

-IGE ile ilişkili: Kusma, ishal, ürtiker, anjioödem

-IGE ile ilişiksiz: Gastrointestinal belirtiler (kusma, ishal, rektal kanama…) atopik dermotit

 • Laktoz, fruktoz, sakkaroz…
 • Çölyak hastalığı

3-  EN SIK GÖRÜLEN BESİN ALERJİSİ NEDENLERİ

 • İnek sütü
 • Yumurta
 • Balık ve deniz ürünleri
 • Soya
 • Fıstık
 • Domates
 • Unlu gıdalar..

4-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİ

 • Genellikle ilk yıllarda başlar
 • İnek sütü proteinleri diyete girdikten sonra ortaya çıkar

– Formüla mama ile beslenen bebeklerde

– Anne sütü ile birlikte mama ile beslenen bebeklerde

– Sadece anne sütü emen bebeklerde de görülebilir

 • Anaflaksi, deri döküntüsü (ürtiker, atopik dermatit), tekrarlayan solunum yolları problemleri (bronşiyolit, otit) gastrointestinal belirtiler (kusma, ishal, karın ağrısı, rektal kanama, malabsorbsiyon  sendromu) görülebilir.
 • Süt proteini içermeyen diyetle iyileşme tanıyı doğrular

5-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİ SIKLIĞI

 • Bebeklerin %5-15’inde inek sütü alerjisi düşündürecek belirtiler görülebilir.
 • İnek sütü alerjisi sıklığının %2 ile %7.5 arasında (ortalama %2-3) değiştiği bildirilmiştir.
 • Anne baba  veya kardeşlerde atopik bir hastalık varsa bebeğin alerjik hastalık riski artar.
 • Anne babadan birinde varsa % 20-40
 • Kardeşlerden birinde varsa % 25-35
 • Anne babanın her ikisinde varsa % 40-60

6-  ETİYOPATOGENEZ

-İnek sütü alerjisi sütün içinde bulunan bir veya birden çok proteine (laktalbumin, betalaktoglobulin, kazein…), karşı oluşan immunolojik bir reaksiyon sonrasında ortaya çıkan tablodur.

7-  SORUMLU MEKANİZMALAR

 • Oral tolerans gelişmesinde sorun
 • Bağırsaktaki bakteriyel flora değişikliği
 • Bağırsaktaki mukoza engelinin bozulması
 • Besin alerjenlerin transepiteliyal transportu
 • Besin alerjenlerin barsak motilitesine etkisi

8-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

 • Gastrointestinal belirtileri: %50-60
 • Deri tutulumu:% 50-60
 • Solunum sistemi belirtileri: %20-30

10-  ALERJİK GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR

 • Besin alerjisi
 • Eozinofilik gastroenterit
 • Allerji
 • İdyopatik
 • Özefajit
 • Gastrit
 • Enterokolit
 • Kolit
 • Malabsorpsiyon sendromu
 • İnfantil kolik

11-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

 • Gastrointestinal sistem;

Belirtiler; bulantı, kusma ve regürjitasyon(GÖR), iştahsızlık, beslenmeyi reddetme, kilo almada azalma, karın ağrısı, infantil kolik, gaz, huzursuzluk, uyku bozuklukları, kronik ishal, kabızlık, hematemez( özefajit, gastrit), rektal kanama(enterokolit), demir eksikliği anemisi

 • Deri;

Atopik dermatit. Dudakların ve göz kapaklarının şişmesi, ürtiker

12-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİ-GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ 

 • Gastroözefagial reflülü çocukların %16-24’ünde inek sütü alerjisinin belirtileri de vardır (normal populasyonda %2-3)
 • Gastroözefagial reflü veya inek sütü alerjisi tanılı çocukların %15-21’inde 2 hastalık birliktedir.

13-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİ-İNFANTİL KOLİK

 • İnfantil kolik 4 aylıktan küçük bebeklerde günde 3 saat, haftada 3 günden fazla olan,    huzursuzluk  ve ağlama krizleri ile ortaya çıkan bir tablodur.
 • İnfantil koliğin çok sayıda nedeni olabilir
 • İnfantil kolikli bebeklerin %10 unda neden inek sütü alerjisidir.

14-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİ-REAKTİF HAVA YOLU HAST

 • Besin alerjisi reaktif hava yolu hastalığı şeklinde de karşımıza çıkabilir (öksürük,bronşiyolit..)
 • Ayrıca tanıda gastroözefagial reflü ve kistik fibrozis unutulmamalı

15-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİ-ATOPİK DERMATİT

 • Bazı küçük çocuklarda atopik dermatit ve inek sütü alerjisi arasında sıkı bir ilişki varsa da çok sayıda olguda bu birliktelik görülmez.
 • Bebek ne kadar küçükse ve de atopik dermatit ne kadar ağırsa birliktelik o kadar artar.

16-  İNEK SÜTÜ ALERJİSİ NELERLE KARIŞTIRILABİLİR

 • Metabolik hastalıklar
 • Anatomik bozukluklar
 • Çölyak hastalığı
 • Pankreas hastalıkları (kistik fibrozis)
 • Laktoz/sukroz entoleransı
 • Diğer besinlere (yumurta, soya.) veya maddelere (hayvan tüyü..) alerji
 • Enfeksiyonlar (gastrointestinal, üriner), sepsis
 • Malign hastalıklar

Prof DR. TUFAN KUTLU SEMİNERİNDEN ALINTIDIR