loading
BÜYÜME

KALSİYUM ve D VİTAMİNİ

Kalsiyum insan vucudunda en çok bulunan elementlerden birisidir. Vücut kalsiyumunun %99’u kemiklerin yapısında, %1’i  ise hücre içi ve hücre dışı sıvılarda dengeli olarak dağılmaktadır. Hücre dışı kalsiyum, kemiklerin yapılanmasında çok ciddi bir faktör olarak rol oynar. Hücre içi kalsiyum ise sinir iletisi ve kasların kontrolü için sinyal yollayan önemli bir aracıdır.

Vücuttaki kalsiyumu denetleyen faktörler;

  1. Parathormon; kan ve hücre dışındaki kalsiyumu kontrol eder.
  2. Kalsitonin; tiroid bezinden salgılanır. serumdaki kalsiyum düzeyini kontrol eder.
  3. Vitamin D3 (kalsitriol); başlıca üç şekilde etki etmektedir; bağırsaklardan kalsiyum emilimini sağlar, kalsiyumun hücre içine girişini etkiler, böbreklerden kalsiyum atılımını azaltır,

Vitamin D sadece bir vitamin değil, hücrenin büyümesini kontrol eden biyoaktif bir faktördür. İmmün (bağışıklık) sistemin düzenlenmesi ve hücrelerin tip değiştirmelerini önleyen hormon etkisi gösteren bir faktör olduğu artık bilinmektedir. Bu nedenle güneş ışığı hormonu olarak da anılmaktadır. Vitamin D serumdaki kalsiyum dengesi, kas ve sinir fonsiyonu ve kemik yapılanmasının devamı için de gereklidir. Hormon gibi etki gösteren Vitamin D, bu etkileri nedeniyle sadece çocukluk yaş grubu için değil, erişkin sağlığı için de çok gereklidir. İleri yaşlardaki kanser, bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı otoimmün hastalıklar ve kalp hastalıklarının önlenmesinde rol oynadığı bildirilmektedir. Vitamin D’ nin en önemli rolü bağırsaktan alınan kalsiyumun emilimini artırmaktır. Bugüne kadar 1000’ in üzerinde D Vitamini yapısında biyoaktif madde sentez edilmiştir ve çalışmalar sürmektedir. Vitamin D’ nin romatizma, bir çok bağırsak hastalığı, kemik erimesi, diş hastalıkları, HIV enfeksiyonu gibi hastalıklarda oynadığı rol ile hastalığın ilerlemesine engel olmakta ve sonuç olarak D Vitamini sadece çocukluk yaş grubu değil tüm yaş gruplarında önemli bir hormon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle  tüm yaşam boyu D Vitamini desteğinin sağlanması gerekmektedir.

Kaynak : Danone Enstitüsü  Sağlık İçin Beslenme Derneği

 KALSİYUM 

 D VİTAMİNİ